E : contact@thucanchoca.com | Hotline : 0919 696 168

CALL US:

Guppy Full Gold

Guppy Full Gold là một trong những dòng guppy hot nhất trong những hội chơi guppy hiện nay ở Việt Nam. Guppy Full Gold mới xuất hiện...

Cây thủy sinh phù hợp cho cá Bảy Màu

Cây thủy sinh phù hợp cho cá bảy Màu Cá Bảy Màu (Guppy fish) khiêm tốn có vẻ không...

Nuôi cá Bảy Màu

Nhiều người nuôi cá bắt đầu nuôi cá của họ chỉ với một bể cá bảy Màu nhỏ và không có...

Phân loại cá Bảy Màu

Cá Bảy Màu Có hơn 50 loại cá bảy màu (Guppy fish) khác nhau. Các loài chính là...

Sơ Lược về Cá Bảy Màu

GIỚI THIỆU Tên khoa học: Poecilia Reticulata Tên tiếng Anh: Guppy hay Millions Fish Nguồn gốc: có còn có...